30 spalio 2009

Lietuviai gali jaustis saugesni

Prieš kelias dienas šalyje jau septynioliktą kartą simbolinėmis seklio pypkėmis apdovanoti labiausiai pasižymėję Kriminalinės policijos pareigūnai. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) 3-iojo (narkotikų kontrolės) skyriaus kriminalistai apdovanojimo nusipelnė už milžiniškus narkotikų kiekius gaminusios grupuotės sutriuškinimą.

Nusikalstamumo priklausomybė nuo ekonominės situacijos ir darbo rinkos padėties Lietuvai artimiausiui laikotarpiui tarsi nieko gero nežada, todėl pvz. smulkių vagysčių paskutiniaisiais metais išaugo. Tačiau daug įdomiau pažiūrėti į sunkių nusikaltimų suvestinę. Pastarieji ekonomikos būklės pokyčiams pasiduoda mažiau ir labiau priklauso nuo policijos pareigūnų darbo, kompetencijos, taip pat ir korupcijos teisėtvarkos sluoksniuose. Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai dažnu atveju įvykdomi planuotai, nusikalstamų grupuočių, todėl policijos pastangomis gali būti užkirstas kelias jų įvykdymui.

Norėčiau pasidžiaugti, jog Lietuvos kriminalistai savo darbą atlieka vis geriau, nes sunkių nusikaltimų skaičius pastaruosius metus mažėjo, o jų ištirtų nusikaltimų dalis nuosekliai augo. Norėčiau padėkoti mūsų angelams sargams. Taip ir toliau!


Pastaba: 2000-2003 metais taikyta kitokia sunkių nusikaltimų klasifikavimo metodika
Šaltinis: www.vrm.lt

Vaidotas Rūkas

3 komentarai:

 1. deja, šis statistikos pasikeitimas dėl visai kitos paprastos priežasties - nuo 2003 gegužės 1 dienos įsigaliojo naujas BK, BPK ir bausmių vykdymo įstatymas [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215101]

  pagal naująsias redakcijas sunkiais nusikaltimais laikoma žymiai mažiau veikų. o ištiriama iš esmės tiek pat, galbūt tik 2008-aisiais kažkiek teigiamas pokytis

  AtsakytiPanaikinti
 2. Liutaurai, dėkui už pastabą.
  Visgi nepaisant metodologijos pasikeitimo, per ketverius metus metus sunkių nusikaltimų sumažėjo ketvirtadaliu.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Bus labai įdomu palyginti šių metų rodiklius su 2007-2008, juk ekonomika nusmuko..

  AtsakytiPanaikinti